Důraz na tradici

Faul 15: Důraz na tradici

Když je jako argument použito odvolání se na minulost či tradici.

kittenZa mého mládí nikoho ani nenapadlo chtít nějaká práva pro teplouše a menšiny, tak nevím, proč by je měli mít dnes.

Co je mi do bezdomovců, u nás na vesnici se vždycky říkalo, kdo nepracuje, ať nejí.

Za komunistů tady žádný transky nebyly, tak nechápu, proč bychom je měli najednou tolerovat, je to jenom věc módy.

To, že se něco dělalo v minulosti, ještě automaticky neznamená, že to tak bylo dobře. Lidská paměť má zpravidla tendenci potlačovat negativní zážitky z minulosti a preferovat ty pozitivní. Tento argument v diskusi neobstojí, je třeba situaci hodnotit podle současného stavu v aktuálních souvislostech.

Gif: Pbh2.com

 

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.