Ničemu nevěř

Faul 16: Ničemu nevěř

Diskutující se snaží zamaskovat lži nebo manipulaci skrze totální zpochybnění všech zdrojů informací. Vytváří tak pocit světa, ve kterém neexistují nezávislé zdroje a důvěryhodné informace, a nemá proto ani cenu se po nich pídit. Příjemce informací je pak natolik znejistěn tím, co je pravda a co ne, že přestane věřit všem zdrojům informací.

gif s chipmunkem

Stejně nejde nikomu věřit, všechno je to jen propaganda.

Všechno je to jenom propaganda západních médií, která zamlčují fakta, která se jim nehodí do krámu.

Použitím tohoto argumentu diskutující zakrývá vlastní neznalost situace a nedostatek podložených argumentů. Dotyčný se staví do pozice jediného člověka, který „to všechno prokouknul“, případně pouze vědomě manipuluje. Je to velmi účinný prostředek zneužívající toho, že dnes existuje obrovské množství veřejně přístupných informací a zdrojů, které je často nemožné ověřit. Vyložená lež tak skončí ve stejné kategorii jako podložená informace. Otevírá se tak prostor pro frustraci, nedůvěru a apatii. Diskutující takto staví na stejnou úroveň například informační zdroje v podobě blogu anonymní osoby, komunálního politika a zavedenou redakci novin, která s informacemi pracuje úplně jinak, protože si nemůže dovolit poškodit svou dlouho budovanou pověst publikováním neověřených informací.

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.