Slaměný panák

Faul 2: Slaměný panák

Nahrazení tvého argumentu argumentem, který ho pokřiví nebo přežene. Následně se vloží do úst jakéhosi fiktivního panáka, na kterého se pak snáze útočí. Protistrana předstírá, že reaguje na tvůj argument, ale ve skutečnosti jej posouvá do pozice, kterou sám nezastáváš.
   
A: Myslím si, že každý má právo být chráněn před nenávistnými projevy, i těmi na internetu.
B: Takže ty chceš zavádět cenzuru? To už tady bylo. Takoví, jako jsi ty, jsou pro svobodu nebezpečnější, než nacisti (komunisti).
 
Gif s kockou.Evidentní snaha udělat z osoby A zastánce extrémní pozice, kterou nezastává. Otázka ochrany jedince před nenávistí je citlivá a mělo by se o ní diskutovat. Nicméně není fér nositele hned zařadit do škatulky fanatika, popírače svobody apod.

Nebo:
 
A: Myslím, že ochrana přírody by měla mít v některých případech přednost před zájmy místních obcí.
B: Vy ekoteroristi jste úplně stejní. Byli byste nejšťastnější, kdybychom se všichni vrátili na stromy jako opice.
 
V tomto případě je člověk A ihned označen nálepkou a je mu přisouzeno tvrzení, které nemusí sdílet. Označování podobnými nálepkami má za cíl jednotlivce zařadit do skupiny, které je přisouzena určitá vlastnost bez ohledu na to, zdali opravdu taková skupina jednotlivců s takovým názorem existuje. Umožňuje to však vyhnout se nutnosti použít podložený argument.

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.