Všichni přece vědí …

Faul 7: Všichni přece vědí …

gif s kockou

Tento populární faul stojí na jednoduché úvaze, že pokud něco říká více lidí, tak to musí být pravda.

Zeptej se, koho chceš, každý ti potvrdí, že s Romy se nedá žít. Nebo: Každý přece ví, že Romové nechtějí pracovat.

V první řadě chybí důkaz, že to všichni říkají, a i kdyby to skutečně říkali všichni, neznamená to, že to je pravda. Takové generalizace nemají pro diskusi žádnou hodnotu.

Gif: Giphy.com

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.