Činoherní studio

Cinoherni Studio Usti 1

Druh zařízení: Divadlo

Ulice: Varšavská 767/7

PSČ a Město: 40003, Ústí nad Labem

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: Divadlo

Ulice: Varšavská 767/7

PSČ a Město: 40003, Ústí nad Labem

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

cinoherni studio usti 1

Činoherní studio města Ústí nad Labem je progresívní divadelní scéna s šestačtyřicetiletou tradicí.

Po celou dobu své historie vyzdvihovala svobodný tvořivý duch a lpěla na apolitické umělecké tvorbě. Činoherní studio vychovalo širokou hereckou a tvůrčí generaci, jež se k ústecké scéně vždy hrdě hlásila. Činoherní studio je scéna otevřená všem lidem bez rozdílu barvy pleti a vyznání.

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.