Krása pomoci

Krasa Pomoci 1

Druh zařízení: Nezisková organizace

Ulice: Londýnská 24

PSČ a Město: 120 00, Praha 2

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

Druh zařízení: Nezisková organizace

Ulice: Londýnská 24

PSČ a Město: 120 00, Praha 2

fotka1: fotka1

fotka2: fotka2

fotka3: fotka3

fotka4: fotka4

fotka5: fotka5

krasa pomoci 1

Jsme neziskovka, která pomáhá seniorům. Naší vizí je, aby mohli žít doma a důstojně. Finančně taky podporujeme jiné neziskovky, které mají podobnou misi jako my.

Propojujeme dobrovolníky se seniory, kteří už nikoho nemají. Rádi taky o tématech jako stárnutí populace, mezigenerační propojení atd. diskutujeme. Vždycky #hatefree.

Naší vizí jsou spokojení senioři, kteří vedou kvalitní a důstojný život v domácím prostředí. Zároveň pracujeme na tom, aby společnost vnímala seniory s respektem. Naším posláním je nabízet seniorům a jejich blízkým informace, kontakty a oporu v důležité životní etapě stáří. Cílem je prožít stáří jako pozitivní, plnohodnotné a aktivní období života v prostředí domova.

Naše hlavní hodnoty:

  • pozitivní stárnutí
  • důstojný život doma
  • lidskost a důvěra

Sdílíme příběhy seniorů, se kterými spolupracujeme, a šíříme tak svědectví o situaci seniorů v České republice.

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.