Přihlásit se + Přidej se!
Přihlašte se
You need to sign in to those awesome features
ANEBO
Remember me
Power by Joomla Templates - BowThemes

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Jméno (*)
Uživatelské jméno (*)
Heslo (*)
Potvrzení hesla (*)
Email (*)
Potvrzení e-mailu (*)

Cikáni mají všechno zadarmo a berou příspěvky, o kterých se nám pracujícím ani nezdá!

Cikáni mají všechno zadarmo a berou příspěvky, o kterých se nám pracujícím ani nezdá!
Anonym

Bc. Jitka ModlitbováBc. Jitka Modlitbová
Ministerstvo práce a sociálních věcí, odbor soc. začleňování

Jak je to ve skutečnosti?

Z kompetencí Ministerstva práce a sociálních věcí vyplývají dvě hlavní oblasti působení v rámci snah o sociální začleňování obyvatel – jedná se o oblast zaměstnanosti a o oblast sociální politiky. Veškerá opatření a politiky, které Ministerstvo práce a sociálních věcí v těchto oblastech realizuje, jsou etnicky i národnostně neutrální. Systém dávek pomoci v hmotné nouzi existuje proto, aby na základě principu solidarity pomáhal řešit tíživou situaci osobám s nedostatečnými příjmy, případně aby pomáhal při řešení některých nárazových kritických životních situací, nikoli ke zvýhodňování jakékoliv skupiny osob oproti jiným. Tento přístup odporuje všem základním demokratickým principům a jeho aplikace není v demokratické společnosti za žádných okolností přípustná. Zvýhodňování Romů na úřadech prakticky není ani proveditelné, a to z toho důvodu, že pracovníci Úřadu práce České republiky či České správy sociálního zabezpečení nesmí mít v evidenci žádné údaje o etnicitě svých klientů.

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.