Přihlásit se + Přidej se!
Přihlašte se
You need to sign in to those awesome features
ANEBO
Remember me
Power by Joomla Templates - BowThemes

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Jméno (*)
Uživatelské jméno (*)
Heslo (*)
Potvrzení hesla (*)
Email (*)
Potvrzení e-mailu (*)

Cikáni se nechtějí přizpůsobit, oni chtějí jen brát, brát a brát.

Cikáni se nechtějí přizpůsobit, oni chtějí jen brát, brát a brát.
Anonym

Vláda ČR logoZdroj: Vláda ČR
Strategie romské integrace do roku 2020

Jak je to ve skutečnosti?

Podle odhadů uvedených v dokumentu Vlády ČR (Strategie romské integrace do roku 2020) žije v sociálním vyloučení 80.000 - 100.000 Romů – tedy zhruba třetina z celkového odhadovaného počtu romských obyvatel ČR. Dvě třetiny Romů tedy žijí integrovaně ve většinové společnosti, a jsou tak často neviditelnou složkou české společnosti.

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.