Přihlásit se + Přidej se!
Přihlašte se
You need to sign in to those awesome features
ANEBO
Remember me
Power by Joomla Templates - BowThemes

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Jméno (*)
Uživatelské jméno (*)
Heslo (*)
Potvrzení hesla (*)
Email (*)
Potvrzení e-mailu (*)

Islám není víra, ale ideologie vedoucí k nenávisti, zabíjení a nadřazování jednoho nad druhým.

Korán přikazuje, zabijte nevěřící všude, kde je potkáte. Je to doslovné a neměnné slovo Boží.
Eva P.

bronislav ostranskyPhDr. Bronislav Ostřanský, Ph.D
arabista a odborník na islám

Jak je to ve skutečnosti?

Islám nemá větší dispozice k násilí než jiná náboženství: Je-li s násilím spojován, je to způsobeno především zpravodajstvím a médii obecně, neboť prakticky všechny zprávy přicházející ze „světa islámu“ se týkají násilí, neštěstí, tragédií atd. Náboženskou argumentací se navíc zaštiťují muslimští radikálové, kteří páchají nepředstavitelné zločiny, mj. v Sýrii a Iráku. Muslimové sami často odsuzují násilí, páchané ve jménu náboženství či ospravedlňované náboženskou argumentací, jako nepřijatelné. Mnohdy asi ne dostatečně, neboť o této skutečnosti se málokde a málokdy běžný čtenář dozví. Z muslimského prostředí vzešla dlouhá řada teroristů, to je nesporné. Otázky jejich motivace jsou však mnohem problematičtější a komplexnější, často plynou z politických motivů, či z prostého zoufalství. Tedy, ne každý muslim je terorista. Naopak, většina muslimů terorismus odsuzuje.

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.