Mistr Jan Hus o nich v roce 1409 napsal: „Cikáni jsou plémě nečisté, mravů hanebných, práce se štítící, druh druha okrádající a Boha neuznávající.“

V Mostě mají cikáni vstup na koupaliště zadarmo a bílý musí i za malé dítě zaplatit 50 Kč.
Miroslav Krejča, bývalý senátor

Centrum medievalistickych studii POZITIVProf. PhDr. Petr Sommer DrSc.
ředitel Centra medievistických studií, a Prof. PhDr. František Šmahel DrSc., zástupce ředitele téže instituce

Jak je to ve skutečnosti?

K vašemu dotazu sdělujeme, že se žádný spis Jana Husa s názvem "O pražském lidu" nedochoval a že také jeho existence není v soudobých pramenech dosvědčena. Proto jsou citace toho údajného Husova spisu zcela vymyšlené.

PhDr. Jan Kalivoda
předseda Společnosti Husova muzea v Praze a spolupracovník Centra medievistických studií

Jak je to ve skutečnosti?

Na vaši otázku o původnosti výroku odsuzujícího Cikány, který v této době v internetových diskusích koluje pod jménem Jana Husa, vám po poradě s kolegy mohu odpovědět, že se zachovalo několik Husových dopisů adresovaných jeho pražským příznivcům a Pražanům obecně, žádný však není citován pod názvem "O pražském lidu" nebo podobným. Byly psány ve vypjatých situacích Husova působení, během nichž se Hus věnoval zcela jiným tématům než nyní jemu připisovaný výrok. Obecně řečeno, nemůžeme se s úplnou určitostí vyslovit o doslovném obsahu celého souboru zachovaného Husova literárního díla, avšak já osobně ani nikdo z kolegů, které jsem konzultoval, výrok nyní v protiromské polemice připisovaný Husovi neznáme.

Výše uvedená vyjádření odborníků byla poskytnuta serveru Romea.cz

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.