Pokud v Teplicích spáchá nějaký přestupek Arab, odejde na rozdíl od Čecha bez trestu a dostane navíc letáček s tím, jak se tu má chovat.

Pokud v Teplicích spáchá nějaký přestupek Arab, odejde na rozdíl od Čecha bez trestu a dostane navíc letáček s tím, jak se tu má chovat.
(Martin)

policie crnprap. Bc. Daniel Vítek
tiskový mluvčí KŘP Ústeckého kraje, Oddělení tisku a prevence Teplice

Jak je to ve skutečnosti?

Policie České republiky je apolitickým orgánem bezpečnostní správy státu, která se při své činnosti striktně řídí platnou legislativou. Ta nám také ukládá povinnosti, oprávnění, nebo náplň činnosti a v souvislosti s tím i postup při řešení protiprávního jednání, které je v rozporu s platnými zákonnými normami.

Tak je tomu i v případě řešení porušení legislativy v přestupkové rovině a to jakoukoliv osobou bez ohledu na její etnický původ, rasu, sociální původ, barvu pleti, pohlaví, sexuální orientaci, jazyk, víru, náboženství atd.

Zákon jasně stanoví, jaké sankce může policista uložit v rámci blokového řízení, případně které přestupky je povinen oznámit ke správnímu řízení. Policisté v Teplicích v rámci výkonu služby nepřihlíží při rozhodování o přestupcích k jakékoliv skupině obyvatel rozdílně nebo diskriminačně. Pokud má někdo informaci, že k takovému případu došlo, může se obrátit na nadřízené policistů, případně na Odbor vnitřní kontroly KŘP Ústeckého kraje.

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.