U magistrátu v Ústí nad Labem stály dvě, olepené jako z módního žurnálu, a jedna říká: „Ty, představ si, zkrátili mně sociální dávky. Já jsem brala jenom 40.000!“ A ta druhá ji říká: „Holka, aspoň něco.“ Kolik lidí má k dispozici těch 40 000?"

Korán přikazuje, zabijte nevěřící všude, kde je potkáte. Je to doslovné a neměnné slovo Boží.
Jaroslav Doubrava, senátor

logo mpsvIrena Dlesková, tiskové oddělení MPSV

Jak je to ve skutečnosti?

V rámci nepojistných sociálních dávek je možné přiznat a vyplatit více sociálních dávek najednou, jejichž přiznání je závislé buď na příjmové situaci žadatele (např. přídavek na dítě, příspěvek na bydlení, dávky pomoci v hmotné nouzi), zdravotním stavu žadatele (např. příspěvek na mobilitu, příspěvek na péči), či z jiného důvodu, jako je péče o dítě (rodičovský příspěvek). Tyto důvody se pro přiznání jednotlivých sociálních dávek mohou prolínat a může tak být najednou přiznáno více nepojistných sociálních dávek na základě různých životních situací.

Pro jedince - žadatele, který není společně posuzován s dalšími osobami, je však v podstatě nemožné dosáhnout na sociální dávky v uvedené výši. To je pravděpodobné pouze u vícečlenných rodin, kde se částka příspěvku na živobytí zvyšuje s počtem členů rodiny a do celkové výše vyplacených sociálních dávek jsou zahrnuty jak náklady na základní lidské potřeby a na bydlení, tak např. péče o osobu blízkou, která z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu potřebuje pomoc jiné fyzické osoby.

Aby žena na uvedené dávky dosáhla, musela by s ní sdílet domácnost velmi početná rodina, nebo by musela mít například tři děti, které jsou závislé na pomoci jiné osoby ve stupni IV. (dle posudku OSSZ), pak by tyto děti měly nárok na příspěvek na péči ve výši 3x 12 000 Kč měsíčně, a to bez ohledu na výši příjmu rodiny.

Příklad 1 (jednotlivec):

Bydlí v obci s 60 000 obyvateli a za bydlení platí 7 000 měsíčně. Je nezaměstnaný, bez nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Životní minimum: 3 410 Kč
Čistý příjem: 0 Kč

Příspěvek na bydlení: Rozhodný příjem pro nárok na příspěvek na bydlení: 3 410 Kč (ve výši životního minima) pro výpočet jsou rozhodné normativní náklady ve výši 5 687 Kč
5 687-3 410*0,3=  4 664 Kč.

Příspěvek na živobytí: 3 410-(0-0,3*0)= 3 410 Kč.
 
Doplatek na bydlení: 7 000-4 664-(3 410+0-3 410) = 2 336 Kč.
 
Disponibilní příjem (ten, který domácnost skutečně dostane) domácnosti po úhradě nákladů na bydlení je 3 410 Kč.

Příklad 2 (rodina):

Rodiče a 2 (zdravé) děti ve věku 2 a 7 let bydlí v obci s 60 000 obyvateli a za bydlení platí 15 000 měsíčně. Matka na rodičovské dovolené, otec nezaměstnaný bez nároku na podporu v nezaměstnanosti.            
 
Životní minimum: 9 850 Kč
Čistý příjem rodiny: 0 Kč
 
Příspěvek na dítě: 500+610 = 1 110 Kč
Rodičovský příspěvek: volba ve výši 7 600 Kč
 
Příspěvek na bydlení: rozhodný příjem pro nárok na příspěvek na bydlení: 9 850 Kč (ve výši životního minima) pro výpočet jsou rozhodné normativní náklady ve výši 14 419 Kč
14 419-9 850*0,3=11 464 Kč.
 
Příspěvek na živobytí: 9 850-[1 110+7600-0,3*(1 110+7600))]= 3 753 Kč.
 
Doplatek na bydlení: 15 000-11 464-(1 110+7 600+ 3 753-9 850) = 923 Kč.
 
Disponibilní příjem domácnosti (částka, kterou domácnost skutečně dostane) po úhradě nákladů na bydlení je 9 850 Kč

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.