Adam Podhola - zónař

Adam Podhola podržtaška (HateFree Zones)

Narodil jsem se v roce 1987 na východním Slovensku, nikdy jsem tam však prakticky nežil. Vystudoval jsem Institut mezinárodních studií na FSV UK v Praze. Během studia jsem rychle zjistil, že svět není tak růžový, jak na první pohled vypadá. Postupně jsem se učil praskat své bubliny. Jednu třeba přímo v Praze, kde jsem organizoval studijní cesty pro mladé leadery z Blízkého východu a Severní Afriky. Brzy jsem pochopil, že mladé holky v šátku, byť mají titul MBA a pomáhají budovat občanskou společnost v zemích, kde to mají často velmi těžké, u nás prostě vítány nejsou. A to mě vážně štve. K HateFree Culture jsem se přidal právě proto, abych to mohl změnit. (Adam podhola v HFC působil do konce roku 2017.)

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.