Leitnerová.jpg

Jana Leitnerová podržtaška (sociální média)


Narodila jsem se v červnu 1987 na malé vesnici na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje. Vystudovala jsem dvouobor Český jazyk a literatura a Pedagogika na FF MU v Brně. Během studia jsem se začala zapojovat do projektů a organizací, které měly za cíl překonávat stereotypy a předsudky. V současnosti se věnuji online marketingu a komunikaci na sociálních sítích. Pomáhám firmám, neziskovým organizacím i jednotlivcům s jejich prezentací na sociálních sítích, školím a přednáším o online komunikaci, bezpečnosti na sociálních sítích a o krizové komunikaci. Jsem součástí HateFree Culture, protože vím, že předsudky se dají překonávat. Sama jsem toho zářným příkladem. Myslím, že je třeba tato témata otevírat věcně, konstruktivně a někdy také s nadhledem. A přesně tak to dělá i HFC. (Jana Leitnerová v HFC působila do konce roku 2017.)

 

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.