Подробнее на сайте: https://italianmedicine.ru
https://elmedicino.ruhttps://honeymedicine.ru
https://enjoyhealth.ru https://boomhealth.ruhttps://caremedicine.ruhttps://forcehealth.ru https://youmedicine.ruhttps://primemedicine.ruhttps://plusmedicine.ruhttps://medicinearea.ruhttps://fullmedicine.ru
https://qualitymedicine.ruhttps://firehealth.ruhttps://luckmedicine.ru
Přihlásit se + Přidej se!
Přihlašte se
You need to sign in to those awesome features
ANEBO
Remember me
Power by Joomla Templates - BowThemes

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Jméno (*)
Uživatelské jméno (*)
Heslo (*)
Potvrzení hesla (*)
Email (*)
Potvrzení e-mailu (*)

Ochrana osobních údajů

Prohlášení a zásady ochrany osobních údajů.

Předmluva

HATE FREE věnuje velké úsilí ochraně osobních údajů. Osobní údaje chráníme před neoprávněným použitím celou řadou specializovaných technologií a postupů. Níže uvedený text objasňuje systém a důvody shromažďování osobních údajů, včetně jejich využívání HATE FREE.

Použití a shromažďování osobních údajů

V rámci vaší komunikace s námi prostřednictvím některé z našich webových stránek nám poskytujete osobní údaje, které nám umožňují vás kontaktovat za účelem poskytnutí produktů nebo služby. Shromažďované údaje obsahují základní údaje o vaší osobě (jméno, příjmení, e-mail, adresu příp. další doplňující údaje) přičemž HATE FREE je oprávněna tyto údaje v nezbytném rozsahu poskytnout jiným subjektům, které se podílejí na plnění vašeho požadavku. HATE FREE může shromažďovat i informace, které se týkají návštěvnosti webové prezentace především s ohledem na to, kdo a kdy na web společnosti přistupuje, z jaké IP adresy tak činí, které části webové prezentace otevírá apod. Tyto informace slouží především ke zkvalitnění našich služeb, zlepšení webové prezentace a analýze vývojových trendů. Obecně platí, že shromážděné osobní údaje na webu HATE FREE budou využity k jeho bezproblémovému provozu a k poskytování produktů a služeb, které jste si vyžádali, nebo ke kterým jste dali souhlas a dále pak k obchodním a marketingovým účelům. Zákazník má právo písemně požadovat odstranění osobních údajů z databáze.

Zabezpečení osobních údajů

Ochraně vašich osobních údajů věnujeme maximální pozornost přičemž využíváme řadu moderních technologií a pracovních postupů. Získané osobní údaje jsou uchovávány v elektronické podobě příp. listinné podobě a jsou patřičně zabezpečeny proti zneužití. S údaji pracují pouze ti pracovníci, kteří jsou k tomu proškoleni.

Soubory cookie

Na webových stránkách HATE FREE mohou být používány soubory cookie. Tyto soubory nám anonymně shromažďují údaje, které následně využíváme ke zkvalitnění našich služeb. Díky souborům cookie získáváme lepší informace o tom, jak pomoci zlepšit chod našich webových stránek, jejich struktury a napomáhají vám v lepší průchodnosti při vaší opakované návštěvě na našem webu. Informace získané pomocí souborů cookie jsou zcela anonymní, ale pokud nechcete, abychom tyto inforemace získávali, můžete je odmítnout vypnutím ve vašem prohlížeči. Pakliže však odmítnete přijímat soubory cookie, některé části naší webové prezentace mohou fungovat nekorektně.

Aktualizace

S ohledem na skutečnost, že toto prohlášení může být příležitostně aktualizováno resp. doplněno o nové skutečnosti, doporučujeme vám toto prohlášení pravidelně procházet, abyste byli dostatečně informováni o nových skutečnostech a změnách, které pro ochranu vašich osobních údajů provádíme.

Kontaktní informace a aktualizace tohoto prohlášení

V případě jakýchkoliv dotazů, námětů nebo připomínek nás laskavě kontaktujte na níže uvedené e-mailové adrese. Vaše náměty budeme analyzovat a v akceptovatelné míře se je pokusíme aplikovat, abychom zlepšili kvalitu našich služeb.

Kontaktuj nás

Agentura pro sociální začlěňování - logo

Úřad vlády České republiky - logo

eea grants

CT-V2-lgv2

Projekt HateFree Culture realizuje Agentura pro sociální začleňování, jeden z odborů Úřadu vlády ČR. Projekt je podpořen grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska. Hlavním mediálním partnerem je Česká televize.