Uživatelský kodex

Подробнее на сайте: https://stacknews.ru https://principalnews.ruhttps://dashnews.ru https://bundlenews.ruhttps://hundrednews.ruhttps://newsplain.ru
https://mirrornews.ru https://newsdone.ru
https://newsdeliver.ruhttps://newsentire.ru https://allnightnews.ruhttps://unonews.ruhttps://foremostnews.ru
https://newscatch.ruhttps://newsfire.ru

Kodex uživatele stránek HateFree.cz

Vaše názory a komentáře nás zajímají – ať už jsou pozitivní nebo negativní, ať už sdílíme společný názor, či nikoliv. Přesto jsme ale vytvořili několik pravidel, aby naše online soužití bylo pokud možno příjemné všem zúčastněným.

1. SVOBODA SLOVA

Ctíme svobodu slova. Rozumíme jí v tom smyslu, že svoboda jednoho diskutéra končí tam, kde začíná svoboda druhého. Také ctíme právo každého člověka nebýt vystavován nenávistným projevům a útokům - a to zejména z důvodu jeho etnicity, sexuální orientace, víry, příslušnosti k subkultuře, sociálního postavení nebo handicapu. Uvědomujeme si, že tato hranice je velmi křehká, ale nepochybně je v moci každého z nás vyvarovat se urážek, osobních útoků nebo vulgarit. Ty  nepovažujeme za vyjádření názoru, nejsou konstruktivní, nic diskusi nepřináší. Jelikož na těchto stránkách nechceme dávat podobným projevům prostor, budeme je mazat.

2. SPAMOVÁNÍ

Nesouhlasí s vámi ostatní diskutující? Padesáti vykřičníky, velkými písmeny nebo vkládáním desítek odkazů na další obsah je zřejmě nepřesvědčíte. Naopak tím budete nás všechny obtěžovat a znepříjemňovat nám všem volný čas, který na Facebooku trávíme. Trolling a srandu máme rádi. Vše má ale své meze. Nespamujte, nikoho tím nepřesvědčíte. Odkazy vkládané pod naše příspěvky, které s jejich obsahem nesouvisí, jsou komerční, nelegální nebo urážlivé, budeme mazat.

3. NAHRÁVÁNÍ OBSAHU (VIDEO, GIF, MEME)

Narazili jste na zajímavé video, vtipné gify nebo obrázky, se kterými byste se rádi podělili s ostatními? Rádi je uvítáme v sekci Galerie. Abychom předešli nahrávání nevyžádaného obsahu, zobrazí se v galerii až po schválení administrátorem. Příspěvky, které budou v rozporu s tímto kodexem a myšlenkami HateFree Culture, budou mazány.

4. HOAXOMAT A PŘÍBĚHY

Protože se snažíme rozšířit povědomí o násilí z nenávisti a ukázat, že pro něj není ve společnosti místo, uvítáme vaše příběhy, zážitky a zkušenosti. Ty příběhy, které se nebudou vztahovat k tématu, budou obsahovat vulgarity nebo budou zjevně vymyšlené, nebudeme na těchto stránkách zveřejňovat. Své fantazii můžete dát volný průchod na jiných, k tomu určených, stránkách.
Narazili jste na nějaký hoax a nevíte, zda je pravdivý? Moc rádi se pokusíme získat k takovému hoaxu relevantní vyjádření a pomůžeme vám jej vyvrátit. Na nemístné, xenofobní a urážlivě laděné otázky odpovídat nebudeme.

5. BLOKACE UŽIVATELE

K blokování uživatelů přistupujeme jen velmi zřídka a velmi neradi. Pokud ale někdo bude opakovaně porušovat tento kodex i přes naše opakované upozornění, bude druhé urážet, šířit nenávist nebo spamovat, bude lepší, když si najde jiný online prostor, kde se může takto realizovat. Na těchto stránkách bude zablokován.